Terug naar kennisbank

VEMW Visiedocument "Klimaatrobuust waterbeheer en duurzaam watergebruik voor een toekomstig watersysteem’

Afvalwater Zoetwater Beleid en toezicht8 juni 2023Roy Tummers

Op langere termijn (2050) streeft de industrie naar zelfvoorzienendheid op het gebied van (zoet) water. Daarbij is circulair watergebruik het uitgangspunt. Dit stelt VEMW in haar visiedocument ‘Klimaatrobuust waterbeheer en duurzaam watergebruik voor een toekomstig watersysteem’. 

“Klimaatrobuust waterbeheer en duurzaam watergebruik voor een toekomstbestendig watersysteem”. Dat is de titel van ons visiedocument dat we 8 juni 2023 met gepaste trots aan Jaap Slootmaker, Directeur-Generaal Water en Bodem van het Ministerie van I&W hebben aangeboden. Die titel is zorgvuldig gekozen. Deze weerspiegelt namelijk de volle breedte van de inzet die nodig is als het gaat om de wateruitdagingen waar we mee te maken hebben en nog krijgen. Klimaatverandering lijkt zich sneller te voltrekken dan we dachten en de grenzen van het water- en bodemsysteem zijn in zicht en op enkele plekken al bereikt. De waterbeschikbaarheid staat onder druk en de kwaliteit van ons grond- en oppervlaktewater is nog niet op orde.

EVoorkant Watervisieen duurzaam gebruik van water is noodzakelijk. Dat realiseren industriële watergebruikers zich terdege. Zij kunnen immers niet opereren zonder voldoende water van goede kwaliteit. Industriële watergebruikers nemen hun verantwoordelijkheid en willen de komende jaren fors minder water gaan gebruiken. Zij stellen zich ten doel om in 2035 20% minder water te gebruiken. Op langere termijn (2050) streeft de industrie naar zelfvoorzienendheid op het gebied van (zoet) water. Daar is een industriële watertransitie voor nodig waarvoor VEMW een routekaart heeft opgesteld.

Alleen een duurzaam gebruik is niet voldoende. Zoals de titel al laat zien is ook het beheer cruciaal als we daadwerkelijk willen komen tot een toekomstbestendig watersysteem. Waterbeheerders moeten een forse omslag maken: van snel water afvoeren naar water vasthouden. Drinkwaterbedrijven moeten ervoor zorgen dat bedrijven die water van drinkwaterkwaliteit nodig hebben, dit ook in de toekomst kunnen krijgen. En, last but not least, is de bijdrage van de landelijke en de regionale overheden cruciaal. Vanwege het grote belang van de waterafhankelijke industrie voor de Nederlandse economie moeten deze overheden goede voorwaarden scheppen voor bedrijven die duurzaam met water willen ondernemen.

Vanuit VEMW ondersteunen we industriële watergebruikers bij het realiseren van besparingen in het gebruik van water. Dit doen we onder andere door de samenwerking te zoeken met brancheorganisaties. Een branchegerichte aanpak is namelijk nodig: het waterprofiel van bijvoorbeeld een olieraffinaderij is niet te vergelijken met dat van een bierbrouwerij of een zuivelbedrijf. Logisch dus dat ook de mogelijkheden om het watergebruik te verduurzamen sterk verschillend zijn. Maatwerk staat voorop.