Terug naar kennisbank

Rapport PwC "Speelveldtoets 2023. Effecten van de aanscherping van het energie en klimaatbeleid op de industrie" (IKC)

Klimaat Prijzen en tarievenRapport2 juni 2023Jacques van de Worp

Een onderzoek naar het zogenoemde weglekrisico als gevolg van de aanscherping van het energie- en klimaatbeleid in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).

PWC-IKCDit rapport heeft tot doel om bij te dragen aan de feitenbasis over de effecten van het Nederlandse klimaatbeleid voor de industrie. In deze studie analyseert PwC de effecten op het speelveld van het klimaatbeleid voor de industrie vanuit micro economisch perspectief. Dit bestaat ten eerste uit een kwantitatieve analyse van de nationale heffing op uitstoot van industriële broeikasgassen, EU ETS, SDE++, de stijging van de energiebelastingtarieven en afschaffing van de metallurgische en mineralogische vrijstelling en beperking van de WKK vrijstelling. Ten tweede reflecteert PwC kwalitatief op de minimumprijs CO2, de RFNBO afnameverplichting, de raffinageroute, de NIKI en maatwerkafspraken. PwC analyseer dus zowel de ‘sticks’ als de ‘carrots’.

Het onderzoek is gebaseerd op vijf uitgebreide casestudies en een sectoranalyse voor raffinage. In de casestudies onderzoekt PwC de impact van het aangedragen klimaatbeleid op productie en investeringsbeslissingen van vijf industriële bedrijven (bepaald door EZK). Op basis van casestudies kunnen geen conclusies worden getrokken voor de sector of industrie als geheel. Wel kunnen uit deze casestudies waardevolle lessen worden geleerd over het handelingsperspectief (verduurzamingsopties en zaken die bedrijven hiervoor nodig hebben) van bedrijven en de wijze waarop investeringsbeslissingen worden genomen. Bij de selectie van partijen voor de casestudies is beoogd om variatie in handelingsperspectief te waarborgen.

Bron: PWC