Terug naar kennisbank

Position paper VEMW "Verduurzaming en elektrificatie van de Nederlandse industrie en utiliteitsbouw"

Elektriciteit LeveringPositionpaper VEMW25 april 2023Matthieu van den Beld

Verduurzaming en elektrificatie van de Nederlandse industrie en utiliteitsbouw vereist toegang tot voldoende en betaalbare hernieuwbare elektriciteit.

PPVEMWDuurzaamIn dit positionpaper wordt nader ingegaan op de hierboven genoemde uitdagingen bij het verkrijgen van toegang tot hernieuwbare elektriciteit.

Grootschalige elektrificatie van de industrie en de utiliteitsbouw met behulp van duurzame elektriciteit is één van de snelste manieren om Nederland op toekomstvaste wijze te verduurzamen. In het Coalitieakkoord 2021-2025 zijn ambitieuze doelstellingen voor het klimaatbeleid vastgesteld, waaronder het behalen van tenminste 55% CO2-reductie in 2030. Voor de industrie en utiliteitsbouw is toegang tot hernieuwbare elektriciteit tegen competitieve prijzen een belangrijke voorwaarde om te kunnen investeren in elektrificatie en daarmee bij te dragen aan de verduurzaming van Nederland. Dit draagt ook bij aan het behoud van de concurrentiepositie van Nederlandse grootverbruikers en daarmee het behoud van de werkgelegenheid en kennis voor Nederland. Energie afkomstig van windparken op zee speelt, met name vanwege de grote volumes en relatief lagere kostprijzen, hierin een cruciale rol.