Terug naar kennisbank

Rapport Nationaal Klimaat Platform "Richting, ruimte, rechtvaardigheid"

Klimaat Beleid en toezichtRapport12 april 2023Jacques van de Worp

Geef de transitie van onderop meer ruimte. Dit versterkt het landelijke klimaatbeleid substantieel. Een Nationaal Programma Maatschappelijk Initiatief kan hierbij helpen. Dit adviseert Kees Vendrik in zijn eerste rapportage aan minister Jetten voor Klimaat en Energie.

RichtingRuimteRechtvaardigheidUit de gesprekken die het Platform de eerste honderd dagen voerde kwam de potentiële kracht van de maatschappelijke dynamiek vaak naar boven. “Steeds meer burgers en ondernemers nemen het voortouw. De rijkdom aan initiatieven groeit elke dag. In buurt, wijk, stad, regio en bedrijventerrein. Dat is de nieuwe economie in wording”. Om die sneller tot wasdom te laten komen is richting, ruimte en rechtvaardigheid nodig, schrijft hij. Dat vraagt bijvoorbeeld experimenteer-ruimte in regelgeving, instanties die goed inspelen op de maatschappelijke initiatieven en ondersteuning om te starten en op te schalen.Bron: Nationaal Klimaatplatform