Terug naar kennisbank

Rapport Enquête commissie aardgaswinning "Groningen boven gas"

Gassen NetwerkenRapport24 februari 2023Jacques van de Worp

De belangen van de Groningers zijn structureel genegeerd bij de aardgaswinning in Groningen, met rampzalige gevolgen voor de Groningers. Dat is de hoofdconclusie van de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen.

GasCommissieDe belangen van de Groningers zijn structureel genegeerd bij de aardgaswinning in Groningen. Dit heeft voor hen rampzalige gevolgen. Zo luidt de hoofdconclusie van de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen. In haar rapport ‘Groningers boven gas’ stelt de commissie dat Nederland een ereschuld heeft aan de Groningers en doet ze aanbevelingen hoe deze in te lossen. Het rapport is op 24 februari 2023 aangeboden aan de Tweede Kamer. 

Bron: Tweede Kamer