Terug naar kennisbank

Aankondiging SDE++ subsidieronde 2023

SubsidieKamerbrief17 februari 2023Jacques van de Worp

De minister voor Klimaat en Energie heeft de SDE++ subsidieronde voor 2023 aangekondigd. Er is één openstellingsperiode (6 juni t/m 6 juli), een budget van 8 mrd euro en er worden hekjes geplaatst om alle gewenste technologieën aan bod te kunnen laten komen.

Het ministerie zegt toe om nader onderzoek te doen naar maatschappelijke kosten en meervoudige warmtepompen (procesintegratie). Het budget van 8 mrd euro is net als in 2022 (13 mrd euro) aanzienlijk meer dan het openstellingsbudget in 2020 en 2021 (beiden 5 mrd euro). De verwachte uitgaven zijn lager dan in 2022 door de actuele hoge energie- en CO2-prijzen, waardoor het mogelijk is om een openstellingsbudget van 8 mrd euro vast te stellen bij dezelfde beschikbare kasruimte. Als alle projecten worden gerealiseerd, dan levert dit naar verwachting grofweg 4 Mton CO2-reductie op in 2030. De extra 3 mrd euro openstellingsbudget komt overeen met een CO₂-reductie van circa 1,5 Mton CO₂ per jaar in 2030, waarvan - gebaseerd op inschattingen van potentiële pijplijn aan projecten - 1,3 Mton in de industrie (m.n. CCS).