Terug naar kennisbank

Kamerbrief I&W "Verkenning bewust en zuinig drinkwatergebruik en verkenning belasting op leidingwater"

Drinkwater Beleid en toezichtKamerbrief15 februari 2023Roy Tummers

In de Kamerbrief van 9 februari 2023 gaat Minister Harbers van I&W in op een tweetal uitgevoerde verkenningen.

De verkenning inzake bewust en zuinig drinkwatergebruik gaat in op de effectiviteit van mogelijke drinkwaterbesparingsmaatregelen en -instrumenten voor verschillende drinkwatergebruikers. In het kader van de verkenning naar de Belasting op leidingwater is een aantal opties genoemd voor aanpassing van de Belasting op leidingwater die ertoe kunnen leiden de prikkel om drinkwater te besparen toeneemt.