Terug naar kennisbank

Landelijk actieplan netcongestie (LAN)

Elektriciteit NetwerkenKamerbrief21 december 2022Matthieu van den Beld

Dit actieprogramma kijkt breed naar landelijke en regionale oplossingen voor netcongestie en is, onder leiding van speciaal coördinator Ben Voorhorst, gezamenlijk opgesteld door netbeheerders, ACM, medeoverheden, het Rijk en marktpartijen.

Er zijn belangrijke maatregelen in kaart gebracht die eraan bijdragen dat de capaciteitsproblemen op het elektriciteitsnet worden verkleind. Zo worden de voorstellen om via regionale samenwerking tussen netbeheerders en overheden om tot betere ruimtelijke inpassing, toegejuicht. Daarnaast zijn wij verheugd met de afspraak om het proces t.b.v. de ontwikkeling van de investerinsplannen grondig te herzien.

Download hieronder de Kamerbrief met bijlage.