Terug naar kennisbank

Presentaties VEMW webinar Congestiemanagement

Elektriciteit NetwerkenPresentatie23 november 2022Matthieu van den Beld

Presentatie van de ACM in het VEMW-webinar Congestiemanagement dat plaatsvond op dinsdag 22 november 2022.

In het webinar heeft de ACM de nieuwe spelregels omtrent congestiemanagenemt toegelicht. Het besluit herziet en actualiseert de regels rondom transportschaarste en congestiemanagement om deze regels, naast de toepassing ervan op de transmissienetten, ook beter van toepassing te maken op distributienetten. Zeker in de huidige context van transportschaarste op het elektriciteitsnet is het van groot belang dat alle netbeheerders in samenwerking met producenten en afnemers, er voor zorgen dat de beschikbare transportcapaciteit optimaal wordt benut. Netbeheerders dienen flexibiliteit bij aangeslotenen in te kopen om op effectieve wijze voorziene congestie op te lossen (met o.a. een Capaciteitsbeperkingscontract (CBC)). Ook maakt congestiemanagement het mogelijk dat meer partijen toegang kunnen krijgen tot het net. Europese regelgeving stelt duidelijke kaders voor het gebruik van flexibiliteitsdiensten in de dagelijkse bedrijfsvoering van de netbeheerder om te voldoen aan de vraag naar transport. De inzet van flexibiliteit bij aangeslotenen via congestiemanagement draagt bij aan het realiseren van de ambities van de energietransitie omdat er op die manier meer ruimte op het elektriciteitsnet ontstaat. Bijvoorbeeld voor het transport van energie van wind- en zonneparken. Ook ondersteunt congestiemanagement economische activiteit in bredere zin en de verdere ontwikkeling van de Nederlandse elektriciteitsmarkt.

Het besluit is op 25 mei 2022 genomen en treedt in werking op vrijdag 25 november 2022.