Terug naar kennisbank

Rapport Sterk Consulting "Verkenning belasting op leidingwater"

Drinkwater Beleid en toezichtRapport22 november 2022Roy Tummers

Het rapport dat naar aanleiding van de verkenning ten aanzien van de belasting op leidingwater is geschreven beschrijft de ontstaansgeschiedenis van de belasting op leidingwater.

De verkenning geeft een aantal opties voor aanpassing van de Belasting op leidingwater om deze prikkel te vergroten. Daarbij worden genoemd het aanpassen van de grondslag naar alleen water geleverd via het drinkwaternet, het verhogen van het heffingsplafond en de herinvoering van een grondwaterbelasting. De minister laat weten dat de verschillende opties hiervoor verder verkend worden, samen met de ministeries van Financiën, Economische zaken en Klimaat, Binnenlandse Zaken en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en samen met de belanghebbenden, zoals de Vewin en de VEMW.