Terug naar kennisbank

Rapport VNO-NCW "Energietransitie in versnelling" Wat gebeurt er in de zes industrieclusters?

Klimaat EmissieRapport1 november 2022Gertjan Lankhorst

Achter de schermen zijn in de Nederlandse industrie indrukwekkende processen aan de gang om de omslag te maken van fossiele brandstoffen naar schone energie. In dit magazine lichten we dus een tipje van de sluier op!

Wat gebeurt er in de industrieclustersIk nodig iedereen ook uit om een keer een open dag te bezoeken en met eigen ogen te ervaren dat het oude plaatje met zwart rokende schoorstenen hard op weg is om voor eeuwig naar de geschiedenisboeken te worden verwezen. Hoogtechnologische productiesystemen worden ontwikkeld, ingezet en opgeschaald, net als hele nieuwe vormen van duurzame energie. In dit magazine vind je verschillende impressies uit de zes grote industrieclusters van ons land. Het Nederlands bedrijfsleven heeft zich eraan  gecommitteerd vérder te gaan dan de doelen uit het klimaatakkoord en wat Europa van de Nederlandse industrie verwacht - 60 procent minder CO2-uitstoot in 2030 en klimaatneutraal uiterlijk in 2050. Een grote groep is hard op weg om al eerder zo ver te zijn.  Dat is uitdagend en niet eenvoudig; het gaat om grote radicale veranderingen. Het gaat uiteindelijk om iets haast onbevattelijks groots: klimaatneutraal worden, economie en bedrijvigheid revolutionair vernieuwen en tegelijk onze lineaire economie  omvormen naar een circulaire. Denk aan grootschalige productie van groene waterstof, maar ook aan elektrificatie van fabrieksprocessen en transport. Daarbij is ook noodzakelijk dat er fors geïnvesteerd wordt in de energie-infrastructuur, zoals de  elektriciteitskabels en de buizen waar straks de groene waterstof doorheen moet. En dat in het drukke en volle Nederland….. En dan hebben we het nog niet over het soms jarenlange proces om de juiste vergunningen te krijgen. Dat kan en moet echt sneller  anders gaat het niet lukken.

In dit magazine lichten we dus een tipje van de sluier op. Het geeft kleine en grote doorkijkjes in de plannen en acties. Ook andere partijen komen aan het woord om hun visie te geven, zoals gedeputeerden of vertegenwoordigers van natuur- en  milieuorganisaties. Andere ogen zien meer en weer andere dingen en daar wil het bedrijfsleven graag gebruik van maken. Wie soms even duizelt van de (technologische) begrippen: achterin is een handige ABC opgenomen.

De clusters hebben hun strategieën  gepresenteerd. Nu komt het aan op uitvoering. De huidige crisis met energieprijzen die nu iedereen in z’n greep houdt is daarbij een grote zorg, zoals u in verschillende interviews kunt lezen. Het kan niet anders of die heeft ook (uiteenlopende) gevolgen voor  de plannen voor verduurzaming. Bedrijven zitten in een spagaat, een Catch-22 zo u wilt. We moeten nóg sneller van de fossiele brandstoffen en met name gas afkomen. Maar tegelijkertijd verdampen de middelen om te investeren en is ook elektriciteit heel  kostbaar. Terwijl voor velen dat juist de uitweg is naar een duurzame toekomst. Met elkaar - overheid en bedrijfsleven - moeten we daar zo snel mogelijk oplossingen voor creëren, het liefst Europees, want we hebben onze eigen industrie hard nodig. In de  eerste plaats om niet afhankelijk te worden van andere machtsblokken, maar ook omdat we gewoon groene koploper in de wereld willen worden met onze industrie!

Vandaag heeft Gertjan Lankhorst het inspiratiemagazine “Energietransitie in versnelling” waar velen van jullie aan hebben meegewerkt - nogmaals dank daarvoor – aangeboden aan diverse woordvoerder vd Commissie EZK vd Tweede Kamer. Het aanbieden gaf Gertjan de gelegenheid de woordvoerders te updaten over belangrijke en actuele zaken die aan de orde zijn bij de 6 clusters voorafgaand aan het Commissiedebat verduurzaming industrie.

Foto1Foto2Foto3
Meer weten? Kijk op industrieaanbodaannederland

Bron: VNO-NCW