Terug naar kennisbank

Rapport EZK "Klimaatnota 2022"

Klimaat Beleid en toezichtRapport1 november 2022Hans Grünfeld

In de Klimaatnota legt het kabinet verantwoording af over het gevoerde Klimaatbeleid, zoals vastgelegd in de Klimaatwet.

Klimaatnota2022De Klimaatnota gaat in op de verplichtingen en doelen volgend uit Europees beleid en of Nederland met het huidige beleid naar verwachting aan die verplichtingen zal voldoen. De Klimaatnota bevat ook een geactualiseerd wetgevingsprogramma.

Basis voor de Klimaatnota zijn het Dashboard Klimaatbeleid en de Klimaat- en Energieverkenning (KEV) 2022 van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Het Dashboard Klimaatbeleid bevat informatie over de voortgang van het klimaatbeleid per sector en voor enkele sector overstijgende thema’s.

Bron: EZK