Terug naar kennisbank

Rapport Berenschot en NM "Energiebesparing in de industrie"

Gassen BesparingRapport28 oktober 2022Jacques van de Worp

Onderzoek naar de hoeveelheid aardgas die bespaard kan worden binnen de industrie. Dit rapport beschrijft de resultaten van dat onderzoek.

Energiebesparing in de industrieDe Russische invasie van Oekraïne maakt dat de grote Europese afhankelijkheid van Russisch aardgas pijnlijk aan het licht is gekomen. Hierdoor is de levering van aardgas onzeker geworden en, mede als gevolg daarvan, zijn de prijzen enorm gestegen. In Nederland en Europa wordt daarom naar diverse manieren gezocht om meer grip te krijgen op ons aardgasverbruik. Eén van de thema’s die hierbij veel aandacht verdient is energiebesparing. Energiebesparing is een belangrijke sleutel tot de verduurzaming van de industrie in Nederland en daarmee de vermindering van de klimaatimpact van deze sector. Op korte termijn kan energiebesparing een forse vermindering van ons aardgasverbruik realiseren. Daarbij worden we minder afhankelijk van aardgaslevering door  buitenlandse partijené n stoten we minder CO2 uit. Natuur & Milieu heeft om deze reden een onderzoek uit laten voeren naar de hoeveelheid aardgas die bespaard kan worden binnen de industrie. Dit rapport beschrijft de resultaten van dat onderzoek, uitgevoerd door Berenschot.

Bron: Berenschot