Terug naar kennisbank

Convenant betreffende warmtetransportnet Zuid-Holland in de regio Leiden

Warmte Wet- en regelgevingWetgevingsdocument13 oktober 2022Jacques van de Worp

De warmteleiding is een uitbreiding van WarmtelinQ, het warmtetransportnet dat de Rotterdamse haven zal verbinden met Den Haag. De verwachting is dat in 2025 de aanleg van de leiding start en eind 2027 de eerste warmte aan gemeenten in de Leidse regio kan worden geleverd.

Warmteconvenant Zuid-HollandDeze leiding kan op termijn woningen, bedrijven en glastuinbouw in de Leidse regio van warmte voorzien, doordat bestaande en nieuw te ontwikkelen warmtenetten op deze leiding aangesloten kunnen worden. Het bestaande warmtenet van Vattenfall in Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest  kan in de toekomst een van de afnemers van de warmte zijn.

WarmtelinQ is een ondergrondse warmtetransportleiding. De (rest)warmte die wordt getransporteerd door de warmteleiding komt vrij bij industriële processen van bedrijven uit de Rotterdamse haven en gaat nu ongebruikt de lucht of het water in. 

De warmteleiding Rijswijk-Leiden is een uitbreiding van WarmtelinQ, het warmtetransportnet dat de Rotterdamse haven zal verbinden met Den Haag. De verwachting is dat in 2025 de aanleg van de leiding start en eind 2027 de eerste warmte aan gemeenten in de Leidse regio kan worden geleverd.

Bron: Overheid