Terug naar kennisbank

Rapport Ecorys "Right to challenge"

Elektriciteit NetwerkenRapport9 september 2022Matthieu van den Beld

Dit rapport onderzoekt hoe het "Right to Challenge-principe" of uitdaagrecht, zou kunnen worden toegepast voor situaties rondom het Nederlandse elektriciteitsnet.

Ecorys heeft verschillende varianten van een uitdaagrecht onderzocht en komt tot de conclusie dat marktpartijen de grootste bijdragen kunnen leveren door niet zelf in infrastructuur te voorzien, maar door te voorzien in een tijdelijke of permanente oplossing (verzwaren tenzij) die de behoefte aan nieuwe infrastructuur dempt. Hierbij gaat het om flexibiliteitsoplossingen zoals opslag. De minsiter is daar net als andere partijen een groot voorstander van. In de nieuwe Energiewet biedt de minister expliciet ruimte aan netbeheerders om dergelijke opties permanent als alternatief voor verzwaring in te zetten. Ook wijst Ecorys naar de recent aangepaste code voor congestiemanagement, die netbeheerders prikkelt om meer flexibiliteit in te zetten. Ecorys schetst daarnaast dat netbeheerders voldoende bevoegdheden hebben om marktpartijen in te zetten. Zowel netbeheerders als marktpartijen geven aan een dergelijke samenwerking te gaan intensiveren. Ten slotte geeft Ecorys aan dat in situaties waar de aanleg van infrastructuur daadwerkelijk zou worden overgenomen door marktpartijen gewaakt moet worden voor:

  1. verdringing van aannemerscapaciteit die nu wordt ingezet door de netbeheerders;
  2. verlies van kwaliteit bij privaat aangelegde netonderdelen;
  3. het te breed inzetten van een gesloten distributiesysteem waarbij een private partij als uitzondering op de regel een lokaal net beheert.
Bron: Ecorys