Terug naar kennisbank

Kamerbrief Transportschaarste op het elektriciteitsnet

Elektriciteit NetwerkenKamerbrief9 september 2022Matthieu van den Beld

Informatie over de transportschaarste op het elektriciteitsnet en de acties die de minister wil ondernemen om verlichting te bieden.

In deze brief bespreekt de minister de korte-termijnacties die zijn ingezet om de ontstane transportschaarste in Limburg en Noord-Brabant op te lossen. Vervolgens geeft de minister een eerste toelichting op de lange-termijnoplossingen die verkend worden in de taskforce voor Limburg en Noord-Brabant en de nationale taskforce. Daarna volgt een update over een aantal conncrete acties die de minister samen met andere stakeholders neemt om verlichting te bieden waarin de minister kort ingaat op de uitvoering van de motie van het lid Boucke c.s. over Right to Challenge (Kamerstuk 35 925 XIII, nr. 29).

Bron: EZK