Terug naar kennisbank

Rapport Nationaal Programma RES "Handreiking Regionale Energiestrategie 2.0"

Elektriciteit Gassen Klimaat BesparingRapport1 juli 2022Jacques van de Worp

Iedereen in Nederland krijgt te maken met maatregelen voor grootschalige opwekking van duurzame wind- en zonne-energie. Overheden, maatschappelijke partners, netbeheerders, bedrijfsleven en waar mogelijk inwoners werken samen keuzes uit. Deze plannen worden beschreven in de Regionale energiestrategie (RES).

RES20 handleidingIn 30 regio’s vertalen gemeenten, provincies en waterschappen - samen met vele partners - de ambitie voor het opwekken van meer hernieuwbare elektriciteit op land naar concrete plannen. In een ‘Regionale Energiestrategie’ (RES) beschrijft elke regio waar en hoe hernieuwbare energie opgewekt kan worden. Maar ook welke bovenlokale warmtebronnen te gebruiken zijn zodat wijken en gebouwen van het aardgas af kunnen. Hoe past het in de leefomgeving? Past het op het energienet? En zijn de plekken maatschappelijk gezien acceptabel en financieel haalbaar? Het vraagt een zorgvuldige afweging van ambities en opgaven die ruimte vragen in eenzelfde gebied of regio. De gemeenten, provincies en waterschappen maken die afweging mede op basis van de RES’en. Bij het zoeken naar de plekken waar zonne- of windenergie opgewekt kan worden, worden netbeheerders, maatschappelijke partijen, energiecoöperaties, ondernemers en inwoners actief betrokken.