Terug naar kennisbank

Rapport FME en TNO "Elektrolysers: kansen voor de Nederlandse maakindustrie"

Waterstof EmissieRapport1 juli 2022Matthieu van den Beld

Doel van deze verkenning is, om door gezamenlijke inspanning van kennisinstellingen, provincies en maakindustrie, de energietransitie te versnellen en om de Nederlandse maakindustrie voor te sorteren op de economische kansen die dit met zich meebrengt.

TNO-FME ElektrolysersDe productie van ‘groene’ waterstof vormt, in vrijwel alle beschikbare scenario’s, een essentiële rol in een klimaatneutrale economie. Het kan geproduceerd worden door, o.a., inzet van water-elektrolysers. In een water-elektrolyser wordt water met behulp van (duurzame) elektriciteit gesplitst in zuurstof en waterstof zonder dat hier CO2bij vrij komt. Deze technologie is nog relatief duur vergeleken met fossiele alternatieven en nog niet op grote schaal beschikbaar. Toch is de verwachting dat de vraag naar elektrolysers binnen nu en 2030 al enorm zal toenemen.

Dit biedt kansen voor Nederlandse bedrijven met kennis en ervaring op het gebied van materialen, componenten, assemblage en integratie. Tegelijkertijd is er sprake van serieuze internationale competitie. De inzet van deze verkenning is daarom om de Nederlandse maakindustrie te helpen voorsorteren op de verwachte opschaling.

Bron: TNO en FME