Terug naar kennisbank

Kamerbrief EZK inzake Onafhankelijkheid van Russische olie, kolen en gas met behoud leveringszekerheid

Gassen Beleid en toezicht, LeveringKamerbrief22 juni 2022Jacques van de Worp

De oorlog in Oekraïne als gevolg van de Russische invasie woedt voort. Nederland zet zich nationaal en Europees in om de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en Russische fossiele brandstoffen zo snel als veilig mogelijk af te bouwen met behoud van de leveringszekerheid.

Het kabinet wil dit doel bereken door in de eerste plaats in te zetten op besparing en door de energietransitie te versnellen. Daarnaast is het op korte termijn nog nodig om fossiele alternatieven voor Russische fossiele brandstoffen te gebruiken (‘fossiel voor fossiel’). De import van Russische kolen zal mede door het vijfde sanctiepakket in Nederland en in de rest van Europa binnen vier maanden volledig zijn afgebouwd. Voor gas wordt nog dit jaar de infrastructuur gecreëerd waarmee een hoeveelheid LNG kan worden geïmporteerd ter vervanging van het aandeel Russisch gas. Voor olie zet Nederland de komende weken erop in om afspraken te maken binnen de EU voor het zo spoedig mogelijk, bij voorkeur nog dit jaar, onafhankelijk worden van Russische olie met behoud van voldoende leveringszekerheid. Dit wordt in deze brief nader toegelicht.