Terug naar kennisbank

Tarievenbesluit GasTransport Services 2023

Gassen Prijzen en tarievenWetgevingsdocument30 mei 2022Jacques van de Worp

Met dit besluit stelt de toezichthouder ACM de tarieven vast die Gasunie Transport Services (GTS) vanaf 1 januari 2023 moet hanteren voor het beheer van het landelijke gastransportnet.

Het transporttarief stijgt vanaf 1 januari 2023 gemiddeld met circa 19% ten opzichte van de tarieven over 2022. De voornaamste oorzaak voor de stijging is dat GTS verwacht minder transportcapaciteit te verkopen. Daarnaast stijgen de toegestane inkomsten door voornamelijk inflatie en de hoge energieprijzen met ongeveer 6%.

Autoriteit Consument en Markt
Zaaknr. ACM/21/053263 / Documentnr. ACM/UIT/573617