Terug naar kennisbank

Rapport Werkgroep Extra Opgave "Naar een CO2-vrij elektriciteitssysteem in 2035"

Elektriciteit Klimaat Emissie, LeveringRapport6 mei 2022Matthieu van den Beld

Het Uitvoeringsoverleg Elektriciteit heeft de werkgroep gevraagd te onderzoeken of en hoe een CO2-vrij elektriciteitssysteem in 2035 gerealiseerd kan worden. Dit rapport toont aan dat het kan.

CO2vrij in 2035De komende tientallen jaren, richting 2050, zal er een enorme toename van de vraag naar elektriciteit ontstaan. Dit zal de overgang naar een klimaatneutrale samenleving faciliteren. De elektriciteitssector kan deze rol optimaal vervullen indien ervoor gezorgd wordt dat de sector snel klimaatneutraal wordt.

Wind en zon zullen hierbij de hoofdrol spelen. Tegelijkertijd zal er een sterke uitbouw van flexibele vraag en vermogen moeten plaatsvinden om de fluctuaties van wind en zon en langere periodes zonder veel wind en zon op te vangen. Het regelbaar vermogen zal van hoofdzakelijk conventioneel over moeten gaan naar CO2-vrij of zelfs CO2-negatief.

Het Uitvoeringsoverleg Elektriciteit heeft deze groep gevraagd te onderzoeken of en hoe een CO2-vrij elektriciteitssysteem in 2035 gerealiseerd kan worden. Dit rapport toont aan dat het kan.