Terug naar kennisbank

Gehonoreerde projecten van het Nationaal Groeifonds

Klimaat Beleid en toezichtRapport14 april 2022Jacques van de Worp

Met het Nationaal Groeifonds trekt het kabinet tussen 2021 en 2025 € 20 miljard uit voor projecten. Het gaat om gerichte investeringen op twee terreinen waar de meeste kansen aanwezig zijn voor structurele en duurzame economische groei.

Het Nationaal Groeifonds investeert in projecten die bijdragen aan duurzame economische groei voor de lange termijn. Dat doen wij samen met de initiatiefnemers achter een project en met andere investeerders. 

Alle projecten die geld ontvangen uit het Nationaal Groeifonds zijn zorgvuldig beoordeeld door een onafhankelijke commissie. Daarbij kijkt de commissie naar het effect op de langetermijngroei van de Nederlandse economie en weegt zij de maatschappelijke voor- en nadelen. Bij een positief advies van de commissie besluit het kabinet of de projecten direct geld ontvangen. Bij een reservering vraagt de commissie om een betere onderbouwing van het voorstel. Zodra ze deze ontvangen hebben brengt de commissie opnieuw advies uit aan het kabinet. Het kabinet besluit of een project het geld krijgt toegekend.