Terug naar kennisbank

Kamerbrief EZK inzake leveringszekerheid gas winter 2022 en verder (BH-G)

Gassen Beleid en toezicht, MarktKamerbrief14 maart 2022Jacques van de Worp

Brief over leveringszekerheid winter (22/23), besparingsmogelijkheden, het Bescherm-en Herstelplan Gas (BH-G), de langeretermijn aanpak richting 2030, de oliemarkt en de Commissie mededeling REPower EU.

De wereld is opgeschrikt door de brute Russische invasie in Oekraïne. De Russische agressie heeft allereerst enorme humanitaire effecten op de Oekraïense bevolking en op volkenrechtelijk vlak. Ook op andere terreinen zijn de gevolgen van de oorlog merkbaar. De sterk gestegen energieprijzen op de wereldmarkt werken ook door in ons land. Consumenten en bedrijven merken dat aan de hoogte van hun energierekening en aan de pomp. Ook zijn er zorgen over de gasvoorraad voor de komende winter. Deze situatie maakt nogmaals duidelijk dat Europa te sterk afhankelijk is van de import van fossiele energiedragers en het onderstreept de noodzaak om de klimaat- en energietransitie te versnellen. Door maximaal in te zetten op energiebesparing, onze productie van duurzame energie sneller op te schalen en uit meer verschillende landen energie te importeren, zorgen we ervoor dat de Europese Unie en Nederland zo snel mogelijk minder afhankelijk zijn van Rusland.