Terug naar kennisbank

Eerste advies Beleidstafel wateroverlast en hoogwater

Zoetwater Beleid en toezichtRapport1 maart 2022Roy Tummers

Nationale ramp aanleiding voor dit advies.

In juli 2021 leidde een extreme hoeveelheid neerslag tot regionale overstromingen en grote wateroverlast in Limburg en ook in delen van Duitsland, België en Luxemburg. Hierdoor ontstond een watercrisis van ongekende omvang bij ons en in onze buurlanden. De regionale overstromingen van de beken en het hoogwater in de Maas hebben veel schade en leed veroorzaakt bij bewoners, ondernemers en organisaties in het getroffen gebied. Onbewoonbaar verklaarde huizen, weggespoelde bezittingen, ondergelopen campings en verloren landbouwoogsten vormen slechts een deel van de geleden schade. In onze buurlanden zijn daarnaast dodelijke slachtoffers gevallen. De omvang in Nederland was zodanig dat deze overstromingen door het kabinet zijn aangemerkt als nationale ramp. Hierdoor kan tegemoet gekomen worden in de geleden schade met behulp van de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (WtsI).