Terug naar kennisbank

Rapport Arcadis Berenschot "Verkenning bewust en zuinig drinkwatergebruik"

Drinkwater Beleid en toezichtRapport26 februari 2022Roy Tummers

Bewust en zuinig gebruik is nodig om de (toekomstige) druk op de drinkwatervoorziening en het watersysteem te verlichten.

De verkenning laat zien dat drinkwaterbesparing mogelijk is met een combinatie van maatregelen en instrumenten. Minister Harbers wil samen met stakeholders komen tot een passende mix van maatregelen en instrumenten om de beoogde doelen voor korte en lange termijn te realiseren. De minister doelt hier onder andere op een nationaal plan van aanpak voor drinkwaterbesparing en op met drinkwaterbedrijven (Vewin) en grootzakelijke gebruikers (VEMW) te maken afspraken over drinkwaterbesparing bij watergebruikers. In een eerdere Kamerbrief is aangegeven dat aan grootgebruikers wordt gevraagd om het gebruik van drinkwater met 20% te reduceren in 2035.