Terug naar kennisbank

Rapport EY "Externe validatie waterstoftransportnet"

Waterstof Netwerken, MarktRapport23 februari 2022Matthieu van den Beld

In het kader van de mogelijke subsidie aan Gasunie voor het ontwikkelen van de waterstofbackbone is een validatie van de businesscase van Gasunie uitgevoerd. De uitkomsten van deze validatie zijn in dit rapport samengevat.

Externe evaluatie waterstoftransportnetHet bouwen en exploiteren van het waterstoftransportnet bestaande uit pijpleidingen brengt risico’s met zich mee Dit betreft met name het risico van het bouwen en exploiteren van een netwerk met een bepaalde capaciteit om waterstof te vervoeren ten opzichte van het (nu nog) lage aanbod van en vraag naar waterstof De onzekerheid omtrent wanneer en hoe snel de pijpleidingen voor 3 5 GW benut zullen worden, wordt samengevat in het aanlooprisico Het vollooprisico is de onzekerheid of de pijpleidingen tot het technisch maximum benut zullen worden.

De overheid kan aan dit risico tegemoetkomen middels verschillende financieringsinstrumenten, zoals onder andere een subsidie, om investeringen en daarmee de ontwikkeling in de markt te stimuleren.

Na het uitbrengen van het HyWay 27 rapport (juni 2021 heeft de toenmalig staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat de intentie uitgesproken om Gasunie de opdracht te geven om de waterstoftransportnet te ontwikkelen (Kamerbrief 30 juni). Gasunie heeft vervolgens een business case opgesteld.

Het kabinet heeft op Prinsjesdag 2021 bekend gemaakt 750 EURm te reserveren ter ondersteuning van een sluitende business case van het waterstoftransportnet.

De door Gasunie opgestelde businesscase veronderstelt dat in 2030 de waterstofbackbone gevuld is met groene waterstof resulterend uit 3,5 GW elektrolyse capaciteit (overheidsdoelstelling). Uit de businesscase van Gasunie blijkt dat er een subsidiebehoefte is van 718 EURm om het aanlooprisico te mitigeren (op basis van een capex subsidie vorm, waarbij de subsidie wordt gebruikt ter verlaging van de capex) en de netto contante waarde ("NCW") op 0 uit te laten komen, gebruikmakend van een discontovoet van 6,0%.

In het kader van de mogelijke subsidie aan Gasunie voor het ontwikkelen van de waterstofbackbone heeft het Ministerie van Financiën, EY SaT gevraagd om een validatie van de businesscase van Gasunie uit te voeren. De uitkomsten van deze validatie zijn in dit rapport samengevat.