Terug naar kennisbank

Nationaal crisplan elektriciteit

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Elektriciteit Beleid en toezichtRapport1 februari 2022Karin Burghouwt

Ons elektriciteitsnet vormt de ruggengraat van onze moderne maatschappij. Geen elektriciteit uit de stopcontacten voor een langere tijd, lijkt soms ondenkbaar. Maar elektriciteitsuitval kan grote maatschappelijke effecten veroorzaken. Dit werd duidelijk bij de elektriciteitsuitval in 2019 in het zuiden van Amerika waar 48 miljoen burgers zonder elektriciteit zaten, of de hack aanval in Oekraïne op de energiecentrales.

Dit Nationaal Crisisplan Elektriciteit is gerealiseerd in goede samenwerking met publieke en private partners.