Terug naar kennisbank

Nationaal crisisplan elektriciteit 2021

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Elektriciteit Beleid en toezichtRapport1 februari 2022Matthieu van den Beld

Het Nationaal Crisisplan Elektriciteit (NCP E) is een leidraad om op hoofdlijnen snel inzicht en overzicht te bieden in afspraken op nationaal niveau inclusief aansluiting en samenwerking met betrokken publieke en private partners.

Het Nationaal Crisisplan Elektriciteit (NCP-Elektriciteit/NCP-E) is een leidraad om op hoofdlijnen snel inzicht en overzicht te bieden in afspraken op nationaal niveau inclusief aansluiting en samenwerking met betrokken publieke en private partners. Het gaat in dit NCP over de beheersing van (dreigende) crises in de Nederlandse elektriciteitsvoorziening met aanzienlijke maatschappelijke gevolgen. Dit plan draagt er aan bij dat tijdens een crisis adequaat en snel kan worden bepaald welke partij waarvoor aan zet is. Het plan beschrijft op hoofdlijnen de crisisaanpak op rijksniveau en de samenwerking en aansluiting met betrokken publieke en private partners1 en netwerken op internationaal en regionaal niveau.

Bron: EZK