Terug naar kennisbank

VEMW Whitepaper Warmte-uitkoppeling

Warmte Emissie1 januari 2022Jacques van de Worp

De industrie, afvalverbrandingsbedrijven (AVI) en energieproducenten willen hun restwarmte, die traditioneel wordt geloosd via koelwater en koeltorens, graag uitkoppelen voor een nuttig hergebruik.

Dat gebeurt door transport via een bestaand of nieuw warmtenet naar de gebouwde omgeving of andere bedrijven. Restwarmte is warmte die over is en niet meer binnen het bedrijf zelf kan worden gebruikt. Een restwarmteproject is altijd maatwerk. Technisch is het vaak niet ingewikkeld, maar organisatorisch en financieel-economisch wel. Naast de inzet van restwarmte wordt in toenemende mate gekeken naar de inzet van hernieuwbare warmte die afkomstig is uit biomassastook, geothermie en thermische energie uit oppervlaktewater (TEO) en afvalwater (TEA).