Terug naar kennisbank

VEMW Whitepaper Beprijzing van emissies

Klimaat Emissie1 januari 2022Jacques van de Worp

Om bedrijven te stimuleren om te verduurzamen heeft de overheid drie vormen van beleid: subsidiëren, beprijzen en normeren. De beprijzing vindt plaats via een belasting of heffing op het energiegebruik of de emissies die daaruit resulteren.

Beprijzing van emissies vindt in Europees niveau plaats via de Energiebelasting, de ODE en het emissiehandelssysteem ETS.  Nederland heeft als enige Europese land naast het EU-ETS een nationale CO2-heffing ingevoerd voor industriële uitstoters.