Terug naar kennisbank

Haalbaarheidsstudie H2A "Import groene waterstof"

Waterstof NetwerkenRapport1 november 2021Matthieu van den Beld

In november 2021 publiceerde het consortium de resultaten van de haalbaarheidsstudie die de potentie liet zien om minimaal één miljoen ton groene waterstof te importeren via het Amsterdamse havengebied.

H2A onderzoekGroene waterstof is een potentiële gamechanger die het mogelijk maakt om de vergroening van de zware industriële sectoren (zoals staalproductie) en zwaar transport, te realiseren. De vraag naar groene waterstof in Nederland en Europa zal naar verwachting sterk toenemen in de komende decennia. De opwekking van groene stroom die nodig is voor grootschalige waterstofproductie in Noordwest-Europa neemt echter te veel ruimte en energie in beslag om aan de verwachte vraag te voldoen. Daardoor zal een aanzienlijk tekort ontstaan. We moeten daarom waterstof importeren, middels een duurzaam import-, overslag- en distributienetwerk.