Terug naar kennisbank

Rapport Droogte in de zandgebieden van Nederland

Zoetwater Beleid en toezichtRapport1 oktober 2021Roy Tummers

Op de zandgronden van Nederland veroorzaakte de droogte flink veel schade aan natuur en landbouw.  Dit document is een studie over de effecten van een aantal droge zomers op grond- en oppervlaktewater in de zandgebieden van Nederland.

De jaren 2018 en 2019 waren bijzonder droog. Dat had schadelijke gevolgen en leidde tot het inzicht dat ons huidige zoetwatersysteem tekort schiet. De droogte sloeg toe in bodem, grond- en oppervlaktewater. Er ontstond schade aan landbouwgewassen, planten en dieren op het land en aan het leven in beken en vennen. De gezamenlijke waterbeheerders op de droge zandgronden (provincies en waterschappen) hebben begin 2019 een consortium van kennisinstituten opdracht gegeven om antwoord te
vinden op de volgende vragen:

  • Hoe groot was de droogte en wat waren de schadelijke effecten op natuur en landbouw?
  • Hoe kunnen we ontwikkelingen beter monitoren, zowel in aanloop naar droogte als tijdens droogte?
  • Welke oplossingen (zowel voorafgaand als tijdens droogte) zijn denkbaar om de schade te beperken?