Terug naar kennisbank

Notitie werksessie landelijke verdringingsreeks

Oppervlaktewater Beleid en toezichtRapport14 september 2021Roy Tummers

Aanleiding voor deze notitie is de werksessie van het Deltaprogramma Zoetwater op 14 juni. Met deze notitie wordt beoogd deze vragen te beantwoorden en verdere duiding te geven.

De regionale uitwerking van de verdringingsreeks betreft het in beeld brengen van de watervraag, inclusief benodigde waterkwaliteit. Hierbij worden per watervrager – indien mogelijk - de kritische grenzen benoemd. Vervolgens worden, in overleg met de belanghebbenden, zogenoemde knoppen of maatregelen benoemd die ingezet kunnen worden wanneer waterschaarste optreedt.