Terug naar kennisbank

Vragenlijst EZK inzake Bescherm- en Herstelplan Gas (BH-G)

Elektriciteit Gassen Beleid en toezicht, Markt20 augustus 2021Jacques van de Worp

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat werkt momenteel aan verbeterde uitvoerbaarheid van het Bescherm- en Herstelplan Gas (BH-G)

Het BH-G beschrijft de maatregelen die bij een (dreigende) gascrisis, overwogen moeten worden om het gastransport- en distributienetwerk – en daarmee de gasleveringszekerheid aan (door solidariteit) beschermde gebruikers – zo lang mogelijk te beschermen. Om invulling te geven aan het BH-G heeft het Ministerie van EZK meer informatie nodig van grootverbruikers. Berenschot is gevraagd deze informatie bij bedrijven op te halen middels een online vragenlijst.