Terug naar kennisbank

Presentatie EZK Marktsconsultatie SDE++ 2021-2022

VEMW Webinar

Beleid en toezicht, Emissie, SubsidiePresentatie11 augustus 2021Jacques van de Worp

Doel van de webinar
– SDE++ 2021: waar staan we nu?
– SDE++ 2022: waar gaan we heen?
– Hoe wordt opname van nieuwe technieken afgewogen?

Verdieping i.p.v. verbreding

PBL marktconsultatie en advies voor 2022

Doorrekening nieuwe technieken

Herijken SDE++ voor economische levensduur

Andere nieuwe technieken?  Aandragen in marktconsultatie

Nieuwe techniek = nieuwe staatssteungoedkeuring