Terug naar kennisbank

Brief van de minister van EZK inzake de voortgang afbouw gaswinning Groningen

Gassen Beleid en toezichtKamerbrief25 juni 2021Jacques van de Worp

De afbouw van de gaswinning uit het Groningenveld loopt voorspoedig.

De verwachting van het kabinet is nog steeds dat het Groningenveld vanaf medio 2022 alleen nodig is als reservemiddel.

Met deze brief wordt de Kamer geïnformeerd over de afbouw van de winning, de voortgang van de afbouwmaatregelen, de mogelijke datum van volledige afsluiting enhet ontwerp vaststellingsbesluit voor het komende gasjaar 2021-2022. Met het vaststellingsbesluit heeft de minister vastgelegd op welke manier het gas uit het Groningenveld wordt gewonnen. Bijgevoegd bij deze brief zijn de nieuwe adviezen van Gasunie Transportservices. Het ontwerp vaststellingsbesluit is beschikbaar via onderstaande website.