Terug naar kennisbank

Brieven minister van EZK inzake de SDE++ 2021

Klimaat Beleid en toezichtKamerbrief8 juni 2021Jacques van de Worp

Openstellingsronde van de SDE++ in 2021.

Voorlopige resultaten SDE++ 2020 en voortgang SDE++ 2021

Brief inzake SDE+ naar SDE++

De vormgeving van categorieën in de SDE++ in 2021 is in belangrijke mate gebaseerd op het advies van het PBL. Ik geef het PBL hiervoor jaarlijks uitgangspunten mee. Het PBL heeft medio 2020 een marktconsultatie gehouden. De marktconsultatie heeft veel nieuwe inzichten opgeleverd, waardoor er ten opzichte van het conceptadvies belangrijke wijzigingen konden worden doorgevoerd. Het eindadvies van PBL is bijgevoegd.