Terug naar kennisbank

Rapport Gasunie en Provincie Zuid-Holland "Integraal Ontwerp Warmtetransport Zuid-Holland"

Warmte NetwerkenRapport26 mei 2021Jacques van de Worp

Hoofddoelen:toekomstperspectief voor de wijze waarop een warmtetransportsysteem kan bijdragen aan de energietransitie in Zuid-Holland; maatschappelijke toets op de aanleg van WarmtelinQ als eerste stap in de aanleg van dit warmtetransportsysteem in Zuid-Holland en als input voor de Transitievisies Warmte en de RES'sen.

Integraal ontwerp warmte Zuid HollandDe warmtetransitie is in volle gang. Gemeenten doen ervaringen op met het aardgasvrij maken van wijken en in 2021 leveren alle gemeenten een Transitievisie Warmte op. In de provincie Zuid-Holland is daarbij een grote rol weggelegd voor regionaal warmtetransport dat warmte uit de Rotterdamse Haven transporteert naar gebouwen in Zuid-Holland. Met WarmtelinQ zet Gasunie een belangrijke volgende stap in de ontwikkeling van het warmtetransportnet Zuid-Holland. In opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft Gasunie, ondersteund door de Provincie Zuid-Holland het Integraal Ontwerp voor dit regionale net uitgewerkt. Dit Integraal Ontwerp dient drie doelen:

  1. Het vormen van een beeld van de wijze waarop een warmtetransportsysteem kan bijdragen aan de energietransitie in Zuid- Holland
  2. Te kunnen beoordelen of WarmtelinQ volgens de huidige inzichten over warmtevraag en -aanbod een maatschappelijk verstandige keuze is
  3. Dienen als input voor de Transitievisies Warmte en de Regionale Energie Strategieën De RES-regio’s en gemeenten werken hard aan de Regionale Structuurvisies Warmte en Transitievisies Warmte. Ook de glastuinbouwsector maakt plannen voor de warmtetransitie en onderzoekt de rol die regionale warmte hierin kan spelen. Deze trajecten zijn volop in ontwikkeling en de wijze waarop de warmtevraag in de provincie in de toekomst wordt ingevuld zal steeds verder uitkristalliseren, net als de rol van warmtetransport hierin. Het Integraal Ontwerp gaat uit van de laatste inzichten en heeft gezien de toekomstige ontwikkelingen een voorlopig karakter dat aanpassing behoeft op het moment dat er meer duidelijkheid komt over warmtevraag en -aanbod.
Bron: EZK