Terug naar kennisbank

RVO Analyse koplopersprogramma's Klimaatakkoord Industrie

Klimaat Kamerbrief, Rapport12 mei 2021Jacques van de Worp

I.o.v. ministerie van EZK

12 mei 2021

In het Klimaatakkoord is op basis van het SER-advies Nationale klimaataanpak voor regionale industriële koplopers het opstellen van koplopersprogramma’s door de industrie als actie opgenomen. De minister van Economische Zaken en Klimaat heeft op 11 november 2020 aan de Tweede Kamer toegezegd de analyse te delen die RVO van de zes koplopersprogramma’s uit de industriële clustersmaakt. RVO is uitgegaan van de volgende hoofdvraag: Geven de clusters invulling aan en inzicht in de elementen van de koplopersprogramma’s zoals bedoeld in het Klimaatakkoord?