Terug naar kennisbank

Rapport PWC "De energietransitie en de financiële impact voor netbeheerders"

Finaal rapport in opdracht van Netbeheer Nederland

Elektriciteit Klimaat Beleid en toezicht, Netwerken, Prijzen en tarievenRapport15 april 2021Jacques van de Worp

Dit rapport heeft tot doel om bij te dragen aan de feitenbasis rondom de financierbaarheid van de energietransitie voor de netbeheerders.

Het onderzoek heeft de volgende drie hoofddoelstellingen:

  • In kaart brengen van de meest recente investeringsplannen van de Netbeheerders (gelimiteerd tot TenneT en de drie grote RNB’s) en de gebruikte prognoses en assumpties;
  • Impact bepalen van deze plannen op de tarieven voor eindverbruikers tot 2050, uitgaande van de huidige reguleringsmethodiek; en
  • Duiden van belangrijke sensitiviteiten op deze tarieven en signaleren van mogelijke andere knelpunten of onzekerheden
Bron: PWC