Terug naar kennisbank

Rapport Kyos "Studie inkoopkosten netverliezen regionale gastransportnetten"

Gassen Prijzen en tarievenRapport17 maart 2021Jacques van de Worp

Regionale netbeheerders moeten netverliezen inkopen op de gasmarkt en er moet een geschikte kostenschatting worden gemaakt ten behoeve van de bepaling van de vergoeding voor de netbeheerders. KYOS heeft de inkoopkosten van deze netverliezen geanalyseerd.

Sinds 1 januari 2020 zijn netverliezen gas een transporttaak van de netbeheerder en derhalve verantwoordelijk voor de inkoop hiervan1. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft KYOS gevraagd om de inkoopkosten van deze netverliezen te schatten. In dit onderzoek worden netverliezen (of transportverliezen) gedefinieerd als het verschil tussen het gemeten gasvolume dat in het regionaal transportnetwerk geïnjecteerd is, minus het volume dat door de afnemers eraan onttrokken is.

KYOS heeft in opdracht van ACM in 2019 en 2020 vergelijkbaar onderzoeken2 gedaan naar de kosten van netverliezen voor netbeheerders. Het huidige onderzoek volgt dezelfde methodologie als de eerder uitgevoerde onderzoeken.

Bron: Kyos