Terug naar kennisbank

Een verkenning naar waterstofspecificaties. Entry- en exitpunten distributienet.

Entry- en exitpunten distributienet

Waterstof NetwerkenRapport3 februari 2021Matthieu van den Beld

Kiwa Technology en DNV GL hebben in opdracht van Netbeheer Nederland, waterstofspecificaties voor entry- en exitpunten in het gasdistributienet opgesteld. Een verkenning en vertrekpunt om tot nationale regelgeving voor de kwaliteit van waterstof in distributienetten te komen.

In dit rapport zijn de ontwerpspecificaties voor waterstof in het gasdistributienet beschreven, die een veilig en doelmatig gebruik van zowel het gasdistributienet als de waterstoftoepassingen beogen. De specificaties betreffen zowel de entryspecificaties, de specificaties op het punt waar de waterstof het distributienet binnenkomt, als de exitspecificaties, op het punt waarop het gas het distributienet verlaat op een afleverpunt. In dit rapport zijn geen specificaties opgenomen voor het transport van waterstof in het landelijk gastransportnet. Deze specificaties zijn bedoeld als een eerste verkenning en vertrekpunt om gezamenlijk met de relevante stakeholders tot nationale regelgeving voor de kwaliteit van waterstof in distributienetten te komen