Terug naar kennisbank

Routekaart Waterstof 2020-2030 Cleantech Regio

Ontwerp routekaart vertrokken vanuit een verkenning van de waterstofvraag van regionale grootzakelijke aardgasverbruikers

Waterstof Rapport1 februari 2021Jacques van de Worp

Rapport van Cleantech Regio door Witteveen en Bos.

Aanleiding voor een routekaart
Waterstof kan een belangrijke rol spelen in de energietransitie van de industrie. De Cleantech Regio is een relatief kleine regio met weinig zware industrie verspreid over de gehele regio. Daarom zal de regio geen significante gebruiker worden van waterstof, maar is waterstof wel significant voor de regio. Aanleidingen voor een strategie:

1. Witte vlek in Nederland – In de nationale plannen voor de distributie van waterstof via het hoofdgasnet komt een groot deel van Midden- en Oost-Nederland niet voor;
2. Economisch belang productiebedrijven – Het stimuleren om met waterstof duurzaam te produceren kan aantrekkelijk zijn voor huidige bedrijven en voor nieuwe;
3. Lokale initiatieven - Binnen de regio lopen diverse initiatieven waarbij waterstof wordt gebruikt, maar van hoe waterstof beschikbaar komt is nog geen beeld;
4: Netcongestie - waterstof wordt gezien als een belangrijke kandidaat voor het beheersen van de nijpend wordende netcongestie;
5: Kennisontwikkeling – de toepassingskennis ontwikkelt snel, zo ook de plannen op elke geografische schaal, en regelgeving en beleid is in ontwikkeling. Er is behoefte aan doorlopend ontwikkelende kennis en kunde.