Terug naar kennisbank

Rapport RvO: Focus op Research en Development

MarktRapport1 januari 2021Karin Burghouwt

De WBSO in 2020. Rapportage van de staatssecretaris van EZK.

Terugkijken op het jaar 2020 is een bijzondere opgave. Nederland heeft met veel onverwachte wendingen te maken gehad. Toch zijn er tussen al die wendingen ook resultaten bereikt waar ons land trots op mag zijn. En de WBSO heeft daar een belangrijke rol in
gespeeld.

Praktijkverhalen, trends, kerncijfers, geografische spreiden en technologiebeleid komen aan de orde.