Terug naar kennisbank

DNV-GL Rapport "Noordzee Energie Outlook"

Elektriciteit Waterstof Beleid en toezichtRapport4 december 2020Jacques van de Worp

DezeNoordzee Energie Outlookis een wetenschappelijk onderbouwd overzicht van de technische en economische mogelijkheden voor energieproductie en -transport vanaf de Noordzee in de periode 2030-2050.

Concreet gaat de outlook in op gaswinning, windenergie voor elektriciteitsproductie en groene waterstof, de opslag van CO2 en op innovatieve systemen zoals drijvende zonnepanelen. Ook bevat de outlook aanknopingspunten voor integratie in het bredere energiesysteem. Naast de technische en economische mogelijkheden geeft de outlook inzicht in de keuzes die de overheid kan maken en die in alle denkbare transities nodig zijn (de zogenaamde no-regret keuzes). Ook is inzicht gegeven in de keuzes die elkaar
kunnen uitsluiten of voor stagnatie kunnen gaan zorgen (de zogenaamde
lock-ins).

Uiteraard is energiewinning niet het enige dat gebeurt op de Noordzee. Het is één van de activiteiten, naast onder meer recreatie, visserij, scheepvaart, militaire oefeningen en het zorgen voor een natuurlijke en gezonde Noordzee. Deze activiteiten vallen buiten het kader van deze outlook. De integrale afweging voor een verantwoorde verdeling van de ruimte op zee voor en combinatie van activiteiten vindt plaats in het Noordzeeprogramma 2022-2027.

Energie winnen op de Noordzee betekent vooral werken met wind en water. Iets waar Nederland een lange traditie in heeft en waarmee de Nederlandse industrie een belangrijke speler op de wereldmarkt is.
Er liggen dan ook volop economische kansen voor Nederland in de energietransitie op de Noordzee.

Bron: DNV