Terug naar kennisbank

Rapport Waterstof in het Klimaatakkoord

Klimaat Waterstof Beleid en toezichtRapport24 september 2020Jacques van de Worp

Achtergrondnotitie ten behoeve van de sectortafels Elektriciteit en Industrie

In het kader van het klimaatakkoord hebben de onderhandelingstafels elektriciteit en industrie de opdracht gegevenaan een werkgroep waterstof, om te komen tot een voorstel voor een programma gericht op waterstof als onderdeel van het klimaatakkoord. Er is binnen de werkgroep waterstof gekozen voor een expertmatige benadering, waarbij verschillen in zienswijzen kunnen worden benoemd, maar waarover niet is onderhandeld. Dat gebeurt aan de ‘Tafels’. In deze rapportage zijn de  kennis, inzichten en opvattingen van de werkgroepleden beschreven, aangevuld met openbare informatie uit rapporten en gesprekken met experts en belanghebbenden. De rapportage is gemaakt onder redactie van Jan Paul van Soest (voorzitter van de werkgroep) en Hans Warmenhoven (secretaris) en beschrijft zoveel mogelijk de zienswijze van de werkgroep als geheel. Dit betekent niet dat elk werkgroeplid of de bedrijven waarvoor zij werken alle uitspraken in de rapportage hoeven te onderschrijven.