Terug naar kennisbank

SER rapport Biomassa in balans Een duurzaamheidskader voor hoogwaardige inzet van biogrondstoffen

Klimaat EmissieRapport1 juli 2020Jacques van de Worp

Een duurzaamheidskader voor hoogwaardige inzet van biogrondstoffen

Om de transitie naar een klimaatneutrale en circulaire economie in 2050 te realiseren, zullen we alle zeilen moeten bijzetten. Een veel efficiënter gebruik van  energie, grondstoffen en materialenenerzijds en gebruik van duurzame energie en hernieuwbare grondstoffenanderzijds, zijnin een groeiende wereldeconomie absolute voorwaarden om de welvaart van onszelf, onze kinderen en kleinkinderen veilig te stellen. Transities zijn echter moeilijk voorspelbaar en vragen grote  aanpassingen, zowel technologisch en economisch als sociaal en maatschappelijk. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de inzet van biomassa in onze economie tot veel discussie leidt. Ooktussenwetenschappers, zo is in dit adviestraject gebleken. Klimaatwetenschappers kijken bijvoorbeeld anders naar de inzet van bepaalde vormen van biomassa dan ecologen die biodiversiteit in hun onderzoek centraal stellen.Dat maakt de discussie voor niet-specialisten extra moeilijk.