Terug naar kennisbank

Besluit ACM beperking gebruik laagcalorisch gas.

Gassen Wet- en regelgeving25 juni 2020Jacques van de Worp

Besluit (no. 33876) van de Autoriteit Consument en Markt van 25 juni 2020 met kenmerk ACM/UIT/534422 tot wijziging van de voorwaarden als bedoeld in artikel 12b van de Gaswet betreffende beperking gebruik laagcalorisch gas grote afnemers.

De Aansluitcode gas LNB wordt gewijzigd.