Terug naar kennisbank

Eindrapportage PWC Speelveldtoets 2020 i.o.v. het ministerie van EZK

Klimaat MarktRapport18 juni 2020Jacques van de Worp

De impact van het voorgenomen klimaatbeleid op het speelveld van de Nederlandse industrie

Dit rapport heeft tot doel om bij te dragen aan de feitenbasis over de effecten van het Nederlandse klimaatbeleid voor de industrie. In deze studie analyseren wij de effecten op het speelveld van het klimaatbeleid voor de industrie (vanuit micro-economisch perspectief) . Dit bestaat ten eerste uit de nationale heffing op uitstoot van industriële broeikasgassen, de stijging van de EB/ODE tarieven en het stopzetten van de compensatie voor indirecte EU ETS kosten (hierna: “kostenverhogende maatregelen”). De nationale heffing is inclusief zogenoemde flexibiliteitsmaatregelen (ingroeipad,carrybacken handel van vrijgestelde emissies). De belangrijkste subsidies (SDE++ en EIA) worden meegenomen in de analyse. Zowel de ‘sticks’ als de ‘carrots’ worden geanalyseerd.