Terug naar kennisbank

Tariefstijging ODE inkoop elektriciteit: effecten op kosten en CO2-emissie glastuinbouw

Elektriciteit Markt, Prijzen en tarieven, EmissieRapport1 juni 2020Jacques van de Worp

Studie door Wageningen University and Research

Op inkoop van elektriciteit wordt in Nederland Opslag Duurzame Energie (ODE) geheven. De ODE-tarieven zijn in 2020 verhoogd. Naast kosteneffecten heeft dit voor de glastuinbouw een remmend effect op de gewenste reductie van de CO2-emissie. In de glastuinbouw zijn de kosteneffecten op sectorniveau beperkt van omvang. Door de grote verschillen tussen de afzonderlijke vestigingen geeft het gemiddelde effect per vestiging echter een onvolledig inzicht in de effecten per vestiging. Vestigingen met belichting worden geconfronteerd met de hoogste kostenstijging en het grootste effect op het bedrijfsresultaat. De ODE-verhoging brengt ook voor bedrijven met meerdere vestigingen en voor vestigingen met vergaande of volledige reductie van de CO2-emissie extra kosten met zich mee.